Otkazivanje rezervacije* PRAVO PUTNIKA NA OTKAZIVANJE:

 

Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre početka putovanja,

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja

 

 

* PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZIVANJE:

 

Pre početka putovanja: Organizator ima pravo da Putniku otkaže putovanje, ukoliko Putnik nije ispunio uslove rezervacije paketa/karte na način predviđen Opštim pravilima i uslovima korišćenja.

 

Organizator ima pravo otkazati putovanje u slučaju:

 

- da Putnik nije na vreme izvršio uplatu paketa/karte ili druge usluge koju je rezervisao (predviđeno Opštim Uslovima Putovanja)

- da Putnik nije na vreme obavestio Organizatora o promeni osobe kojoj prenosi pravo na svoj paket/kartu ili druge usluge koju je rezervisao (predviđeno Opštim Uslovima Putovanja)

EXIT Trip će izvršiti prevoz svih posetilaca koji unapred rezervišu i plate za svoje usluge. Nakon izvršene uplate u najkasnijem roku od 24 časa, dobićete e-mail koji će potvrditi Vašu uplatu kao i vaučer sa jedinstvenim identifikacionim brojem. Na ulasku u vozilo ili smeštajni objekat morate pokazati vaučer kako biste mogli da uđete u vozilo ili u Vaš smeštaj.

EXIT Trip neće biti odgovoran ukoliko ste uneli pogrešnu informaciju i kao rezultat toga niste dobili vaučer na Vašu e-mail adresu ili ako zbog toga dođe do bilo kakve druge komplikacije ili štete.

 

 

FAQ:

 

1. Na koji mejl mogu da pošaljem otkaz rezervacije?

Otkaz rezervacije možete poslati na mejl info@exittrip.org.

 

2. Ukoliko ne mogu da putujem, da li mogu kartu/paket ustupiti prijatelju, i koja je procedura?

Da, možete ustupiti paket/kartu prijatelju. Potrebno je da na mejl info@exittrip.org pošaljete informaciju o osobi kojoj ustupate svoj paket/kartu. Mi ćemo promenu izvršiti i proslediti vam vaučer na novo ime.

 

3. Šta se dešava u slučaju da nisam izvršio uplatu na vreme, do naznačenog roka?

U slučaju da celokupna uplata nije izvršena na vreme, do roka od 2 meseca pre putovanja, predviđenog Opštim Uslovima Putovanja, Organizator ima pravo da zadrži dotadašnju uplaćenu sumu i otkaže dolazak Putnika. Organizator ima pravo na nadoknadu za nastale potrebne troškove promene.

 

4. Šta se dešava u slučaju da sam rezervisao prevoz i sobu za više osoba a jedna ili dve osobe se ne pojave? Da li mi se refundira novac za otkazane osobe iako ću ja koristiti svoje usluge?

Ne refundira se novac. Organizator ima pravo naplate pune cene rezervisanih usluga smeštaja i prevoza, ukoliko se ne otkažu usluge na vreme.Prihvaćene kartice

VISA MASTERCARD MAESTRO DINERS